Showing posts from April, 2020

अपाङ्गता र आइसोलेसन

कोरोना भाइरस जस्ता अतिसंक्रामक रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वा सोसल डिस्टेन…

Load More
That is All